Phẫu thuật chữa vô sinh chỉ mất “vài triệu”?

Phẫu thuật chữa vô sinh chỉ mất "vài triệu"? Cụ thể ngày 6/4, Thứ trưởng Tiến thông báo một kỹ thuật mới lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam

Phẫu thuật chữa vô sinh chỉ mất “vài triệu”?

Phẫu thuật chữa vô sinh chỉ mất "vài triệu"? Cụ thể ngày 6/4, Thứ trưởng Tiến thông báo một kỹ thuật mới lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam

Xem Thêm