Ông Đinh La Thăng được chuyển về đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hoá

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa thống nhất để đại biểu Quốc hội Đinh La Thăng chuyển sinh hoạt từ đoàn TP.HCM về Thanh Hóa.

Ông Đinh La Thăng được chuyển về đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hoá

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa thống nhất để đại biểu Quốc hội Đinh La Thăng chuyển sinh hoạt từ đoàn TP.HCM về Thanh Hóa.

Xem Thêm