Nam cảnh sát mượn xe Camry rồi lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản

đời sống xã hội

Thấy con trai xuất hiện, tay bị còng, bà Thái (mẹ Tú) khóc và định chạy theo nhưng người thân giữ lại... đời sống gia đình Tú cũng từ đó rơi vào bi kịch.

đời sống xã hội

Nam cảnh sát mượn xe Camry rồi lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản

Thấy con trai xuất hiện, tay bị còng, bà Thái (mẹ Tú) khóc và định chạy theo nhưng người thân giữ lại... đời sống gia đình Tú cũng từ đó rơi vào bi kịch.

Xem Thêm