Tag archive for ‘FLC Thanh Hóa’
By Mai Anh Tới On Thursday, June 7th, 2018
0 Comments

FLC Thanh Hóa thanh lọc lực lượng

FLC Thanh Hóa thanh lọc lực lượng trong lúc quân số đang gặp tổn thất FLC Thanh Hóa đã gây bất ngờ khi thanh lý liền một lúc 4 cầu thủ khỏi đội. Mai Tiến Thành, Nguyễn More...

Xem Thêm