Tag archive for ‘Ligue 1’
Kylian Mbappe giong ro beo
By Mai Anh Tới On Thursday, December 21st, 2017
0 Comments

Kylian Mbappe đang trên con đường thành… Rô béo

Kylian Mbappe giống Rô béo đến kỳ lạ, ngay cả cái cách bảo mình “không thích luyện tập chăm chỉ, chỉ thích chơi bóng”. Đêm qua, Kylian Mbappe có lần sinh nhật 19 More...

Xem Thêm