Người dân Nga muốn trở lại G7: Bài học đắng

Người dân Nga ủng hộ quan hệ đối tác với phương Tây.

Việc người dân Nga muốn coi phương Tây là đối tác dường như khó trở thành sự thật, bởi trước đó cũng chính phương Tây đã lừa dối Nga

Người dân Nga ủng hộ quan hệ đối tác với phương Tây.

Người dân Nga muốn trở lại G7: Bài học đắng

Việc người dân Nga muốn coi phương Tây là đối tác dường như khó trở thành sự thật, bởi trước đó cũng chính phương Tây đã lừa dối Nga

Xem Thêm