Những “ô màu” Tây Bắc không thể bỏ qua mùa nước đổ

Mùa nước đổ vùng cao Tây Bắc, nhiều du khách băn khoăn không biết nên đến địa điểm nào để chiêm ngưỡng vẻ đẹp như một bức họa của ruộng bậc thang...

Tây Bắc mùa nước đổ là mùa đồng bào vùng cao lấy nước về ruộng bậc thang để chuẩn bị cấy lúa, giai đoạn để làm nên những mùa vàng ruộng bậc thang

Mùa nước đổ vùng cao Tây Bắc, nhiều du khách băn khoăn không biết nên đến địa điểm nào để chiêm ngưỡng vẻ đẹp như một bức họa của ruộng bậc thang...

Những “ô màu” Tây Bắc không thể bỏ qua mùa nước đổ

Tây Bắc mùa nước đổ là mùa đồng bào vùng cao lấy nước về ruộng bậc thang để chuẩn bị cấy lúa, giai đoạn để làm nên những mùa vàng ruộng bậc thang

Xem Thêm