Xuất hiện nữ Tổng Thống đầu tiên của Ethiopia

Xuất hiện nữ Tổng Thống đầu tiên của Ethiopia

Nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của các nghị sĩ, Sahle-Work Zewde đã được chọn làm Tổng thống Ethiopia. Bà nữ Tổng Thống đầu tiên trong lịch sử đất nước này.

Xuất hiện nữ Tổng Thống đầu tiên của Ethiopia

Xuất hiện nữ Tổng Thống đầu tiên của Ethiopia

Nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của các nghị sĩ, Sahle-Work Zewde đã được chọn làm Tổng thống Ethiopia. Bà nữ Tổng Thống đầu tiên trong lịch sử đất nước này.

Xem Thêm