Tag archive for ‘điều động giữ chức danh’
10 cán bộ chủ chốt của Thanh Hóa vừa được điều động giữ các chức danh khác nhau
By Adsystem On Saturday, July 14th, 2018
0 Comments

Luân chuyển hàng loạt cán bộ chủ chốt Thanh Hóa

Tin nóng 24h: 10 cán bộ chủ chốt Thanh Hóa vừa được điều động giữ các chức danh khác nhau là chủ tịch UBND huyện, bí thư huyện ủy và phó giám đốc các sở, ban, ngành More...