Luân chuyển hàng loạt cán bộ chủ chốt Thanh Hóa

10 cán bộ chủ chốt của Thanh Hóa vừa được điều động giữ các chức danh khác nhau

Trần Văn Thuấn, Chủ tịch UBND huyện Nông Cống, được điều động là cán bộ chủ chốt Thanh Hóa, bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa.

10 cán bộ chủ chốt của Thanh Hóa vừa được điều động giữ các chức danh khác nhau

Luân chuyển hàng loạt cán bộ chủ chốt Thanh Hóa

Trần Văn Thuấn, Chủ tịch UBND huyện Nông Cống, được điều động là cán bộ chủ chốt Thanh Hóa, bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa.

Xem Thêm