Khoảnh khắc lịch sử Mỹ – Triều trong 65 năm biến động

Mỹ - Triều một bước tiến mới của hào bình thế giới

Cái bắt tay thân tình giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un ngày 12/6 sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều đưa lịch sử sang trang

Mỹ - Triều một bước tiến mới của hào bình thế giới

Khoảnh khắc lịch sử Mỹ – Triều trong 65 năm biến động

Cái bắt tay thân tình giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un ngày 12/6 sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều đưa lịch sử sang trang

Xem Thêm