Cách bảo mật tin nhắn trên Facebook Messenger

Facebook đã bổ sung thêm tính năng Secret Conversation (trò chuyện bí mật) cho người dùng Messenger

Trong cửa sổ soạn thảo tin nhắn, bạn hãy bấm vào biểu tượng đồng hồ để thiết lập thời gian tự hủy để bảo mật tin nhắn, ví dụ như 5 giây, 10 giây, 30 giây...

Facebook đã bổ sung thêm tính năng Secret Conversation (trò chuyện bí mật) cho người dùng Messenger

Cách bảo mật tin nhắn trên Facebook Messenger

Trong cửa sổ soạn thảo tin nhắn, bạn hãy bấm vào biểu tượng đồng hồ để thiết lập thời gian tự hủy để bảo mật tin nhắn, ví dụ như 5 giây, 10 giây, 30 giây...

Xem Thêm