Nga: 90% diện tích tỉnh Dara’a đã về tay quân đội Syria

Quân đội Syria kiểm soát 90% diện tích tỉnh Dara'a.

Nhiều tên thủ lĩnh đã đầu hàng. Tính đến ngày 16/7, 90% diện tích lãnh thổ tỉnh Dara'a đã được giới chức (Syria) kiểm soát.

Quân đội Syria kiểm soát 90% diện tích tỉnh Dara'a.

Nga: 90% diện tích tỉnh Dara’a đã về tay quân đội Syria

Nhiều tên thủ lĩnh đã đầu hàng. Tính đến ngày 16/7, 90% diện tích lãnh thổ tỉnh Dara'a đã được giới chức (Syria) kiểm soát.

Xem Thêm